International MBA Program "Food Economy"

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

  • 2.1. Przywództwo
  • 2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • 2.3. Motywacja i zaangażowanie
  • 2.4. Oceny okresowe i systemy premiowania

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl