International MBA Program "Food Economy"

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

  • 2.1. Przywództwo
  • 2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • 2.3. Motywacja i zaangażowanie
  • 2.4. Oceny okresowe i systemy premiowania

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl