International MBA Program "Food Economy"

2.1. Przywództwo

Mgr Marcin Opas

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

Przedmiot: Przywództwo

  • Przegląd nowoczesnych teorii przywództwa m.in. wg. Hersey’a i Blanchard’a, Blake’a i Mouton’a, Mintzberga’a
  • Praktyczne zastosowanie zarządzania sytuacyjnego
  • Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna
  • Typologia preferencji w działaniu – Hipokrates, Jung, Myers i Briggs, A. Lothian
  • Model rozwoju zespołu B. Tuckman’a
  • Wybrane teorie motywacji – Maslow, McGregor, Herzberg

Mgr Marcin Opas

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl