International MBA Program "Food Economy"

2.4. Oceny okresowe i systemy premiowania

Mgr Andrzej Brzozowski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

Przedmiot: Oceny okresowe i systemy premiowania

 • Ocena pracownicza
  • Ocena pracownika: Cele stosowania oceny pracowniczej; Ocena pracownika kiedyś i dziś
  • Co powoduje, że systemy ocen okresowych tak rzadko działają
   • Wady i zalety systemu ocen w mojej firmie
   • 6 barier na drodze do efektywnej oceny pracowników
  • Projekt wdrożenia oceny pracowniczej
  • Dostosowanie oceny pracowniczej do strategii firmy
  • Ocena pracownika z punktu widzenia menadżera: najczęściej popełniane błędy
  • Korzyści z systemów IT wspierających ocenę pracowniczą
 • Systemy premiowania
  • Po co premiujemy; Jak pracownicy postrzegają systemy premiowania
  • Premiowanie jako dzielenie się sukcesem organizacji
  • Od strategii do premiowania – wybór celów strategicznych stosowanych w systemie premiowania
  • Czy ocena pracownicza powinna wpływać na premie czy wysokość wynagrodzenia
  • Premiowanie indywidualne czy premiowanie grupowe; Zróżnicowanie premii dla różnych grup stanowisk
  • Rola menadżera w procesie premiowania pracowników; Korzyści dla menadżerów z premiowania pracowników
  • Przejrzystość systemu premiowania jako bezwzględny warunek sukcesu

Mgr Andrzej Brzozowski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl