International MBA Program "Food Economy"

2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia wstępne
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Wprowadzenie do organizacji
  • Motywowanie pracowników
  • Planowanie rozwoju osobistego
  • Szkolenia i rozwój pracowników
  • Przewodzenie
  • Zarządzanie zaufaniem
  • Odejście z organizacji

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl