International MBA Program "Food Economy"

7.2. Międzynarodowy agrobiznes

Mgr Jakub Olipra

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 7: Food Economy

Przedmiot: Międzynarodowy agrobiznes

 

 • Źródła danych, narzędzia i metody analizy rynku
 • Charakterystyka światowego agrobiznesu na przykładzie mleczarstwa, studia przypadków
 • Integracja światowego rynku mleka
  • Liberalizacja światowego handlu produktami mlecznymi
  • Procesy deregulacyjne na światowym rynku mleka
  • Finansjalizacja rynku mleka
  • Implikacje integracji światowego rynku mleka dla branży mleczarskiej, studia przypadków
  • Koniunktura na światowym rynku mleka
  • Cykle koniunkturalne na światowym rynku mleka, studium przypadków
  • Zarządzanie ryzykiem, studia przypadków
 • Długookresowe perspektywy światowego rynku mleka
 • Szanse eksportowe polskiego mleczarstwa
  • Strategie eksportowe wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych, studia przypadków
  • Analiza potencjalnych rynków eksportowych, studia przypadków

Mgr Jakub Olipra

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl