International MBA Program "Food Economy"

7.3. Negocjacje z sieciami handlowymi

Dr Wojciech Chmielewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 7: Food Economy

Przedmiot: Negocjacje z sieciami handlowymi

 

 • Wywiad rynkowy
  • Sposoby i źródła wspierające rozpoznanie firmy
  • Sposoby i źródła wspierające rozpoznanie kupca
  • Zrozumienie celów i strategii negocjacyjnych kupca
  • Sposoby myślenia kupców z sieci handlowych
  • Dlaczego kupiec będzie z Tobą rozmawiać?
  • Specyfika negocjacji w sieciach handlowych
 • Scenariusze negocjacji w sieciach handlowych
  • Rozpoczęcie współpracy
  • Odnowienie współpracy
  • Renegocjacje
  • Zamknięcie współpracy
 • Przygotowanie się do negocjacji z siecią handlową
  • Rozpoznanie oczekiwań
  • Przygotowanie oferty i prezentacji
  • Jak kupcy budują swoje stanowiska negocjacyjne
  • Zaplanowanie strategii negocjacyjnych (metody, techniki i narzędzia)
  • Dobór zespołu negocjacyjnego i ustalenie ról
 • Praca z zespołem negocjacyjnym
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron
  • Przygotowanie się do wyznaczonej roli w zespole negocjacyjnym
  • Techniki rozwoju kompetencji negocjacyjnych członków zespołu
 • Budowanie relacji z kupcem
  • Budowanie stanu emocjonalnego u kupca
  • Sztuka podtrzymywani pozytywnych relacji
  • Etykieta biznesowa w negocjacjach
 • Negocjacje z sieciami handlowymi
  • Faza wstępna
  • Faza właściwa
  • Zamykanie negocjacji
 • Podtrzymywanie współpracy i poszerzenie wprowadzanego asortymentu
  • Budowanie relacji z kupcem
  • Wzmocnienie pozycji partnera biznesowego
  • Zarządzanie kryzysem podczas realizacji kontraktu
  • Blokowanie konkurencji

Dr  Wojciech Chmielewski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl