International MBA Program "Food Economy"

6.1. Strategia przedsiębiorstwa

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 6: Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Strategia przedsiębiorstwa

 • Geneza i rozwój strategii firmy i zarządzania strategicznego
 • Strategia a misja i wizja
 • Strategia jako treść, kontekst i proces
 • Strategia konkurencji (strategia jednostki biznesu) a strategia rozwoju (strategia korporacji)
 • Strategia konkurencji – pozycjonowanie strategiczne
  • Domena (zakres konkurowania)
  • Przewaga konkurencyjna
  • Przywództwo kosztowe
  • Unikalność (zróżnicowanie)
  • Koncentracja
  • Ugrzęźnięcie
 • Strategia konkurencji – procesy i zasoby
 • Strategia rozwoju – alokacja zasobów
  • Rozpiętość a rozkład działalności korporacji
  • Metody portfelowe – macierz BCG i macierz McKinseya
  • Problem synergii i rola centrali
 • Strategia rozwoju – kierunki rozwoju
  • Macierz Ansoffa
  • Zmodyfikowana macierz Ansoffa
 • Strategia rozwoju – sposoby rozwoju
  • Rozwój wewnętrzny
  • Alianse strategiczne
  • Fuzje i przejęcia
 • Studia przypadków i warsztaty

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl