International MBA Program "Food Economy"

6.3. Wdrażanie strategii

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Mgr Andrzej Brzozowski 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 6: Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Wdrażanie strategii

 • Strategiczne myślenie a strategiczne działanie
 • Bariery wdrażania strategii
 • Istota koncepcji Balanced Scorecard i mapy strategii
 • Balanced Scorecard a bariera zrozumienia – jak komunikować strategię różnym grupom interesariuszy
 • Balanced Scorecard a bariera motywacji – jak wykorzystać system premiowy do koncentracji na wdrażaniu strategii
 • Balanced Scorecard a bariera zasobów – jak powiązać strategię z budżetem
 • Balanced Scorecard a bariera uwagi – jak uczynić strategię codzienną sprawą każdego kierownika
 • Strategiczne uczenie się i doskonalenie strategii
 • Balanced Scorecard na poziomie:
  • korporacji
  • strategicznych jednostek biznesu
  • pionów wsparcia
 • Studia przypadków i warsztaty

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Mgr Andrzej Brzozowski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl