International MBA Program "Food Economy"

8.4. Wdrażanie strategii

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Mgr Andrzej Brzozowski 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Strategia

Moduł 8: Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Wdrażanie strategii

 • Strategiczne myślenie a strategiczne działanie
 • Bariery wdrażania strategii
 • Istota koncepcji Balanced Scorecard i mapy strategii
 • Balanced Scorecard a bariera zrozumienia – jak komunikować strategię różnym grupom interesariuszy
 • Balanced Scorecard a bariera motywacji – jak wykorzystać system premiowy do koncentracji na wdrażaniu strategii
 • Balanced Scorecard a bariera zasobów – jak powiązać strategię z budżetem
 • Balanced Scorecard a bariera uwagi – jak uczynić strategię codzienną sprawą każdego kierownika
 • Strategiczne uczenie się i doskonalenie strategii
 • Balanced Scorecard na poziomie:
  • korporacji
  • strategicznych jednostek biznesu
  • pionów wsparcia
 • Studia przypadków i warsztaty

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Mgr Andrzej Brzozowski

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl