International MBA Program "Food Economy"

9.1. Zarządzanie zmianą

Bob Kowalski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Strategia

Moduł 9: Zarządzanie transformacją i rozwojem

Przedmiot: Zarządzanie zmianą

 • Zmiany i opór wobec zmian
  • Co to jest zmiana?
  • Jakie są przyczyny zmian?
  • Odpowiedzi na zmianę
  • Opór
 • Zamiany a role menedżera
 • role w zarządzaniu
 • postęp decyzyjny
 • atrybuty zarządzania
 • Narzędzia zarządzania
 • diagram Venn
 • analiza pól sił
 • drzewo problemowe
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • rekonstrukcja procesów biznesowych (reengineering)
 • waga ryzyka
 • analiza ryzyka
 • Reasumpcja
 • zarządzanie zmianami personalnymi
 • zarządzanie zmianami i TQM
 • inne związane z tematem zagadnienia

Bob Kowalski

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl