International MBA Program "Food Economy"

9.2. Przywództwo

Mgr Marcin Opas

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Strategia

Moduł 9: Zarządzanie transformacją i rozwojem

Przedmiot: Przywództwo

  • Przegląd nowoczesnych teorii przywództwa m.in. wg. Hersey’a i Blanchard’a, Blake’a i Mouton’a, Mintzberga’a
  • Praktyczne zastosowanie zarządzania sytuacyjnego
  • Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna
  • Typologia preferencji w działaniu – Hipokrates, Jung, Myers i Briggs, A. Lothian
  • Model rozwoju zespołu B. Tuckman’a
  • Wybrane teorie motywacji – Maslow, McGregor, Herzberg

Mgr Marcin Opas

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl