International MBA Program "Food Economy"

Moduł 5: Zarządzanie finansami

  • 5.1. Podstawy analizy finansowej
  • 5.2. Rachunkowość zarządcza i controlling
  • 5.3. Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe
  • 5.4. Biznesplan

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl