International MBA Program "Food Economy"

5.4. Biznesplan

Prof. Edward Majewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 5: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Biznesplan

  • Biznes Plan – cele, struktura, ocena;
  • Studium przypadku – skonstruowanie planu finansowego na prostym przykładzie z wykorzystaniem programu komputerowego „Biznes Plan”
  • Sporządzenie indywidualnych biznes planów przez każdego studenta dla wybranej firmy (przedsięwzięcia)
  • Prezentacje biznes planów i dyskusja

Prof. Edward Majewski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl