International MBA Program "Food Economy"

5.3. Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 5: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe

 • Polityka i strategia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
  • Strategie finansowania przedsiębiorstw
  • Planowanie finansowe
 • Kapitał obrotowy
  • Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu płynnością finansową
  • Strategie w zakresie kapitału obrotowego
 • Optymalizacja zarządzania środkami pieniężnymi
  • Model Baumola
  • Model Millera Orra
 • Wynik finansowy
  • Ocena wyniku finansowego metodą czteroczynnikową
  • Podział zysku w firmie
 • Rynki finansowe

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl