International MBA Program "Food Economy"

5.1. Podstawy analizy finansowej

Agata Malak-Rawlikowska

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 5: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Podstawy analizy finansowej

  • Rola analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Metody i techniki analizy finansowej przedsiębiorstw.
  • Analiza wstępna bilansu.
  • Analiza rachunku zysków i strat w układzie porównawczym i kalkulacyjnym,
  • Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
  • Analiza wskaźnikowa płynności, sprawności działania, rentowności i zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza du Ponta.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęć ćwiczeniowych polegających na rozwiązywaniu i analizowaniu przypadku przykładowego przedsiębiorstwa.

Agata Malak-Rawlikowska

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl