International MBA Program "Food Economy"

5.2. Rachunkowość zarządcza i controlling

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 5: Zarządzanie finansami

Przedmiot: Rachunkowość zarządcza i controlling

  • Rachunek kosztów w decyzjach operacyjnych
  • Budżetowanie zadań operacyjnych
  • Rachunkowość zarządcza a podejmowanie decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa
  • Controlling jako system regulacji wewnętrznej
  • Organizacja procesów controllingowych w przedsiębiorstwie
  • Controlling kosztów
  • System controllingu a motywowanie pracowników

Dr inż. Magdalena Mądra-Sawicka

Dr Marzena Ganc

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl