International MBA Program "Food Economy"

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

  • 3.1.Techniki organizatorskie i doskonalenie procesów
  • 3.2. Statystyka w zarządzaniu produkcją
  • 3.3. Total Quality Management
  • 3.4. Badania operacyjne
  • 3.5. Logistyka w przedsiębiorstwie
  • 3.6. Współczesne trendy w IT
  • 3.7. Supply Chain Management

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl