International MBA Program "Food Economy"

3.5. Logistyka w przedsiębiorstwie

Dr Joanna Baran

Dr Aleksandra Górecka 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Logistyka w przedsiębiorstwie

 • Sterownie zapasami (analiza ABC/XYZ, metoda EWZ, metody zarządzania zapasami)
  • Jakie są przyczyny utrzymywania zapasów?
  • Jak ustalić które i ile zapasów utrzymywać?
  • Jak obliczać koszty utrzymania, uzupełnienia i braku zapasów?
 • Magazynowanie (teorie lokalizacji, prawo pierwiastka kwadratowego i jego modyfikacje, outsourcing, innowacje w składowaniu i kompletacji)
  • Gdzie lokalizować magazyny? Centralizacja czy regionalizacja gospodarki magazynowej?
  • Jak automatyzować i optymalizować procesy magazynowe?
 • Opakowania
  • Istota kodów kreskowych i RFID
  • Opakowania ekologiczne, aktywne i inteligentne
 • Transport
  • Rola i funkcje manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
  • Transport zewnętrzny
  • Optymalizacja powiązań transportowych
  • Zagadnienia transportu w kontraktach handlowych
  • Case study – koszty transportu (około 3,5 h)

Dr Joanna Baran

Dr Aleksandra Górecka

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl