International MBA Program "Food Economy"

3.2. Statystyka w zarządzaniu produkcją

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Statystyka w zarządzaniu produkcją

 • Typy rozkładów
 • Miary położenia i rozproszenia rozkładów
 • Definicje stabilności i zdolności procesów
 • Wskaźniki zdolności procesów
  • DPMO, PPM,
  • Sigma Level, Cp, Cpk
 • Konstrukcja karty kontrolnej i jej interpretacja
 • Testy stabilności procesu z wykorzystaniem karty kontrolnej.
 • Rodzaje kart kontrolnych
 • Interpretacja rozkładu danych pod kątem tendencji centralnej oraz zróżnicowania procesu.
 • Dobór odpowiednich miar położenia do typów rozkładów
 • Kalkulacja wskaźników DPMO, PPM, Sigma Level, Cp, Cpk. Interpretacja wskaźników zdolności procesów.
 • Interpretacja kart kontrolnych
 • Wybór kart kontrolnych do analizy procesów
 • Analiza zdolności i stabilności procesów na podstawie danych eksperymentalnych
 • Analiza danych z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem autentycznych danych z firmy.

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl