International MBA Program "Food Economy"

3.3. Total Quality Management

Prof. dr hab. Edward Majewski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Total Quality Management

 1. Ewolucja pojęcia jakości
 2. Zasady TQM
 3. Metody: KAIZEN, Just in Time, Idea / Innovation Management, POKA YOKE, Analiza Kosztów Jakości, Lean Management
 4. Studia przypadku:
  • Mackies Ice Cream
  • Praca zespołowa
  • Kaizen w praktyce (film)
  • Diagram Ishikawa i analiza Pareto
  • Nagroda jakości wg HKMA

Prof. dr hab. Edward Majewski

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl