Zarządzanie w agrobiznesie

Balance Scorecard (BSC)

Michał Pietrzak

CELE

Osiągnąć zrozumienie genezy, istoty i praktycznych aspektów zastosowania Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard – BSC), w szczególności: definiowania celów strategicznych, doboru mierników, przypisywania odpowiedzialności, określania przedsięwzięć strategicznych, przeglądów strategii oraz zarządzania projektem wdrożenia BSC

PROGRAM RAMOWY

  • Gospodarka oparta na wiedzy a geneza BSC
  • BSC jako wielowymiarowy system pomiaru osiągnięć
  • BSC jako metoda zarządzania strategicznego
  • Mapa strategii
  • Mierzalne cele i odpowiedzialność
  • Inicjatywy strategiczne
  • Regularne przeglądy
  • Wdrożenie BSC

 

 

Zaliczenie

 

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (prace indywidualne)

 

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 50%/50%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl