Zarządzanie w agrobiznesie

Biznes Plan

Edward Majewski

CELE

Zrozumienie procesu tworzenia biznes planu i wyrobienie praktycznych umiejętności sporządzania biznes planu.

TREŚĆ MODUŁU

  1. Biznes Plan – cele, struktura, ocena;
  2. Studium przypadku – skonstruowanie planu finansowego na prostym przykładzie z wykorzystaniem programu komputerowego „Biznes Plan”
  3. Sporządzenie indywidualnych biznes planów przez każdego studenta dla wybranej firmy (przedsięwzięcia)
  4. Prezentacje biznes planów i dyskusja

Zaliczenie

Ocena z zajęć: ocena pracy domowej – 100% (indywidualny biznes plan do zaliczenia)

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 0%/100%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl