International MBA Program "Food Economy"

4.2. Makroekonomia i gospodarka globalna

Willem Heijman

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Block: Management

Module 4: Manager of economics

Course: Macroeconomics and economy

  • Objectives and tools of macroeconomic policies
  • Macroeconomic models
  • Keynesian models and policy
  • Quantity theory
  • Aggregate supply and aggregate demand
  • Simple growth theory

Willem Heijman

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl