International MBA Program "Food Economy"

3.4. Badania operacyjne

Dr hab. Adam Wąs
Dr hab. Paweł Kobus

 Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Badania operacyjne

  • Wprowadzenie niezbędnych pojęć umożliwiających modelowanie omawianej klasy problemów decyzyjnych
  • Zapoznanie z oprogramowaniem do rozwiązywania problemów decyzyjnych (Excel, GAMS, R)
  • Studium przypadku -identyfikacja i rozwiązywanie konkretnego problemu decyzyj­nego
  • Decyzja optymalna i analiza postoptymalna
  • Ćwiczenie zdobytych umiejętności w trakcie rozwiązywania w 2-3 osobowych gru­pach problemów decyzyjnych przygotowanych przez prowadzącego

Dr hab. Adam Wąs
Dr inż. Paweł Kobus

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl