International MBA Program "Food Economy"

3.3. Badania operacyjne

Dr hab. Adam Wąs
Dr. inż. Paweł Kobus

 Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 3: Metody ilościowe w zarządzaniu

Przedmiot: Badania operacyjne

  • Wprowadzenie niezbędnych pojęć umożliwiających modelowanie omawianej klasy problemów decyzyjnych
  • Zapoznanie z oprogramowaniem do rozwiązywania problemów decyzyjnych (Excel, GAMS, R)
  • Studium przypadku -identyfikacja i rozwiązywanie konkretnego problemu decyzyj­nego
  • Decyzja optymalna i analiza postoptymalna
  • Ćwiczenie zdobytych umiejętności w trakcie rozwiązywania w 2-3 osobowych gru­pach problemów decyzyjnych przygotowanych przez prowadzącego

Dr hab. Adam Wąs
Dr. inż. Paweł Kobus

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl