International MBA Program "Food Economy"

3.2. Prognozowanie w biznesie

Dr inż. Mariusz Hamulczuk

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 3: Metody ilościowe w zarządzaniu

Przedmiot: Prognozowanie w biznesie

 • Rola prognozowania w zarządzaniu
 • Proces prognostyczny
 • Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych
 • Prognozowanie na podstawie zależności przyczynowo-skutkowych
 • Praktyczne aspekty prognozowania
  • Źródła informacji
  • Poszukiwanie prawidłowości i zależności
  • Dobór modeli
  • Weryfikacja
  • Oprogramowanie

Dr inż. Mariusz Hamulczuk

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl