International MBA Program "Food Economy"

3.1. Statystyka dla menedżerów

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 3: Metody ilościowe w zarządzaniu

Przedmiot: Statystyka dla menedżerów

 • Uzasadnienie konieczności stosowania narzędzi statystycznych w nowoczesnej firmie
 • Poznanie podstawowych metod i narzędzi statystycznych wspomagających zarządzanie
 • Praktyczne zastosowania statystyki w procesie analizy danych i podejmowania decyzji menadżerskich
 • Podstawowe pojęcia statystyczne:
  • populacja, próba, próba reprezentatywna
  • badania całościowe i cząstkowe, parametry próby, miary typowości, rozrzutu, asymetrii i smukłości
  • grupowanie danych, szeregi rozdzielcze, histogramy i wieloboki liczebności
  • wyznaczanie parametrów próby dla danych zagregowanych)
 • Metody podejmowania skutecznych decyzji w warunkach niepewności
 • Analiza danych
 • Wybrane niestandardowe metody wspomagające podejmowanie decyzji menedżerskich (metody heurystyczne, zagadnienia algorytmiczne i niealgorytmiczne)
 • Wstęp do zaawansowanych metod statystycznych (metody wielowymiarowe, analiza wariancji)

dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl