International MBA Program "Food Economy"

2.1. Psychologia w zarządzaniu

Dr Hanna Hamer

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

Przedmiot: Psychologia w zarządzaniu

  • Style kierowania
  • Skuteczne motywowanie
  • Elastyczność w dostosowywaniu się do współpracowników
  • Komunikacja asertywna
  • Negocjacje win-win
  • Różnice psychologiczne między kobietami i mężczyznami
  • Zarządzanie stresem
  • Manipulacje społeczne

     Dr Hanna Hamer

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl