International MBA Program "Food Economy"

2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 2: “Miękkie” aspekty zarządzania

Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – zagadnienia wstępne
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Wprowadzenie do organizacji
  • Motywowanie pracowników
  • Planowanie rozwoju osobistego
  • Szkolenia i rozwój pracowników
  • Przewodzenie
  • Zarządzanie zaufaniem
  • Odejście z organizacji

Dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl