Zarządzanie w agrobiznesie

Podstawy Zarządzania

Michał Pietrzak

CELE

Osiągnąć zrozumienie istoty, zasad i funkcji zarządzania, w szczególności: planowania, organizowania, motywowania i przywództwa, kontrolowania oraz wyrobienie umiejętności w zakresie stosowania technik decyzyjnych.

PROGRAM RAMOWY

  1. Organizacja i zarządzanie
  2. Zarządzanie jako proces podejmowania decyzji
  3. Planowanie
  4. Organizowanie
  5. Kierowanie
  6. Kontrolowanie
  7. Zarządzanie czasem

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (prace indywidualne)

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 50%/50%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl