Zarządzanie w agrobiznesie

Psychologia w praktyce zarządzania

Hanna Hamer

CELE

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

PROGRAM RAMOWY

  1. Style kierowania
  2. Skuteczne motywowanie
  3. Elastyczność w dostosowywaniu się do współpracowników
  4. Komunikacja asertywna
  5. Negocjacje win-win
  6. Różnice psychologiczne między kobietami i mężczyznami
  7. Zarządzanie stresem
  8. Manipulacje społeczne

Zaliczenie: obecność i aktywność podczas zajęć.

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 0%/100%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl