Zarządzanie w agrobiznesie

Total Quality Management

Edward Majewski

CELE

Osiągnąć zrozumienie koncepcji TQM i wytworzyć przekonanie o znaczeniu jakości zarządzania w budowaniu skutecznych i konkurencyjnych organizacji.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Objaśnienie koncepcji TQM
  2. Zrozumienie strategicznych cech TQM
  3. Poznanie metod jakościowego zarządzania
  4. Praktyczne zastosowania narzędzi TQM.

PROGRAM RAMOWY

  1. Pojęcie jakości we współczesnym zarządzaniu
  2. Koncepcja TQM
  3. Metody – Kaizen, Just in Time Management, koszty jakości;
  4. Narzędzia TQM – Analiza Pareto, procedura I karta procesu, Diagram Ishikawa, Statystyczna Kontrola Procesu, Dom Jakości
  5. Studia Przypadku.

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl