Zarządzanie w agrobiznesie

Zarządzanie Strategiczne

Edward Majewski

CELE

Osiągnąć zrozumienie podstaw zarządzania strategicznego i znaczenia określaniu kierunków długoterminowego rozwoju dla współczesnych przedsiębiorstw.

Szczegółowe cele obejmują:

  1. Wytworzenie świadomości potrzeby myślenia strategicznego i znaczenia strategii dla przedsiębiorstw
  2. Przełożenie wizji i misji przedsiębiorstwa na strategiczne cele
  3. Opanowanie narzędzi i technik zarządzania strategicznego dla potrzeb analizy, oceny, formułowania i wdrożenia strategii
  4. Zrozumienie strategii konkurowania i innych typów strategii.

TREŚĆ MODUŁU

  1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
  2. Narzędzia analiz strategicznych: (analiza STEP, model 5 sił Portera, analiza SWOT, kluczowe czynniki sukcesu, metody           portfelowe)
  3. Strategie konkurencji (niskiego kosztu, wyróżnienia, niszy rynkowej) i inne typy strategii
  4. Plan strategiczny, wdrożenie strategii
  5. Monitorowanie i ocena strategii, korygujące dostosowania.
  6. Studia przypadku

Zaliczenie

Ocena z zajęć: aktywność – 50%, ocena pracy domowej – 50% (indywidualne zadania/prezentacje).

Proporcje do oceny końcowej: egzamin/ocena z zajęć: 40%/60%

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl