International MBA Program "Food Economy"

Rekrutacja 2018

Podyplomowe studia MBA przeznaczone są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest krótszy staż pracy.

Studia trwają 3 semestry. Studia mają charakter cykliczny – modułowy, dlatego też rekrutacja kandydatów na studia ma charakter ciągły (jest otwarta).

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl