International MBA Program "Food Economy"

Rekrutacja

Warunki podjęcia studiów MBA

Podyplomowe studia MBA przeznaczone są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych legitymujących się tytułem inżyniera lub magistra oraz posiadających przynajmniej 3-letni staż zawodowy.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym oraz umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office. Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia mają charakter cykliczny – modułowy, dlatego też rekrutacja kandydatów na studia ma charakter ciągły (jest otwarta).

 

 

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl