International MBA Program "Food Economy"

Rekrutacja

Warunki podjęcia studiów MBA

Podyplomowe studia MBA przeznaczone są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest krótszy staż pracy.

Studia mają charakter cykliczny – modułowy, dlatego też rekrutacja kandydatów na studia ma charakter ciągły (jest otwarta).

 

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl