International MBA Program "Food Economy"

Rekrutacja

Warunki podjęcia studiów MBA

Podyplomowe studia MBA przeznaczone są dla absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest krótszy staż pracy.

Studia mają charakter cykliczny – modułowy, dlatego też rekrutacja kandydatów na studia ma charakter ciągły (jest otwarta).

 

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl