International MBA Program "Food Economy"

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (6 poziom wg. Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz podstawowych umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym).

Maksymalna liczba miejsc – 30 osób

Minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 10 osób

 

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl