International MBA Program "Food Economy"

SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uważana jest za najstarszą rolniczą szkołę akademicką w Polsce. Obecnie w SGGW studiuje około 25 tysięcy studentów. Pracę dydaktyczną realizuje około 1200 nauczycieli akademickich w tym 270 profesorów. Nauczanie prowadzone jest na 23 kierunkach studiów (m.in.: zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo). Ponadto SGGW prowadzi kształcenie w 7 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

Dostosowując się do przemian zachodzących w kraju i na świecie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego reformuje programy nauczania, wprowadza nowe formy, poziomy i specjalizacje w kształceniu. Od roku akademickiego 2000/2001 został wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS). System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą. W prowadzonym od kilku lat rankingu polskich szkół wyższych, wśród uczelni rolniczych – SGGW zajmuje I miejsce.

Strona główna SGGW http://sggw.pl

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl