International MBA Program "Food Economy"

Andrzej Brzozowski

Prezes spółki BENTEN. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz praktyk posiadający bogate doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego w dużych organizacjach (realizacja strategii, monitorowanie strategii, strategia korporacyjna, strategia rozwoju, strategia konkurencji, Balanced Scorecard, systemy premiowania wspierające strategię, systemy ocen okresowych wspierające strategię, budowa zaangażowania menadżerów i pracowników na rzecz strategii, kaskadowanie celów na poziom jednostek biznesowych, centrów wsparcia, kaskadowanie na poziom wydziałów i kluczowych menadżerów). Wykładowca na konferencjach poświęconych tematyce Balanced Scorecard. Autor publikacji dotyczących Balanced Scorecard.

Pasjonat kształtowania postaw i zachowań pracowników z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Jeden z prekursorów koncepcji zwiększania zaangażowania jako sposobu na efektywną realizację strategii organizacji w Polsce.

Współautor Behavio – innowacyjnego systemu ocen okresowych, silnie wspierającego realizację strategii. Współtwórca Barometru Zaangażowania – zbioru narzędzi pozwalających skutecznie zwiększać zaangażowanie pracowników.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl