International MBA Program "Food Economy"

Dokumenty

  • Zgłoszenie udziału do programu MBA (formularz zgłoszeniowy)
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (inżynier/magister)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 1 zdjęcie
  • Dowód wpłaty czesnego – jeżeli płatność w ratach – wpłata 1. raty

 

 

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl