Zarządzanie w agrobiznesie

O nas

20 Years of the MBA in Agribusiness Management
at the Warsaw University of Life Sciences

Program studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW działa od 1996 roku pod patronatem Międzynarodowego Zarządu (International MBA Board). Jest on przeznaczony dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych.

International Board patronuje programom MBA z kilku krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia, Rosja, Mongolia), które tworzą międzynarodową sieć programów MBA „In Agribusiness and Commerce” – AGRIMBA. International Board potwierdza zgodność programów MBA z przyjętym standardem w procedurze walidacji i sygnuje dyplomy MBA.

Od 2003 roku nasze studia MBA posiadają akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA (Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe).

W latach 2006-2014 studia MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” za osiągnięcia standardu jakości klasyfikowane były w klasie profesjonalnej w ratingu programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menadżerskiej Forum.

 Dyplom 2014 Zarządzanie w Agrobiznesie SGGW w Warszawie

Naszym studentom stawiamy wysokie wymagania – studia wymagają dużego wysiłku i pracy poza salą zajęć. Nie słyszymy jednak narzekań z tego powodu. Jak sądzimy, w znacznej mierze dzięki temu, co jest naszym szczególnym celem – stworzeniu przyjaznej atmosfery, swobodnej wymiany myśli i poglądów, kontaktów między studentami oraz między studentami a prowadzącymi zajęcia, które wykraczają poza sale wykładowe.

Informacje o programie MBA

Mgr inż. Maria Giełdowska

tel./fax: (+22) 59 310 43

kom. 0 608 630639

e-mail: maria_gieldowska@sggw.pl