International MBA Program "Food Economy"

Home

Zapraszamy do udziału w naszym 3-semestralnym Programie MBA Zarządzanie w Agrobiznesie.

Osoby zainteresowane nową edycją studiów 2023-2025 zapraszamy do zgłoszenia zainteresowania mailem: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl

Termin rozpoczęcia studiów to Październik 2023

Zapraszamy! 

=========

Nowy projekt wspeirający rozwój naszych studiów AgriMBA!

MBA

e-AgriMBA: Electronic Pan-European Learning System for Sustainable Agribusiness MBA Education

Okres realizacji: 2022-2024, 36 miesięcy
Źródło finansowania: ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA220-HED-000086080 Cooperation Partnerships in Higher Education
Lider konsorcjum: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (prof. dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW)

Partnerzy: Wageningen University (the Netherlands), Czech University of Life Sciences (Czech Republic), Slovak Agricultural university in Nitra (Slovakia), University of Zagreb (Croatia) University of Debrecen (Hungary), Technical University of Moldova (Moldova).

Cel i opis projektu

W ramach projektu e-AgriMBA zostanie opracowany elektroniczny Paneuropejski System Nauczania dla Zrównoważonej Edukacji MBA w Agrobiznesie (Pan-European Learning System for Sustainable Agribusiness MBA Education). Poszerzona zostanie także oferta kursów istniejących programów MBA, tworząc narzędzia do nauczania online. Projekt e-AgriMBA jest realizowany przez 6 uczelni-członków sieci AgriMBA, która od 1990 roku tworzy, monitoruje i akredytuje programy MBA w obszarze agrobiznesu w Europie. Projekt przyniesie korzyści wszystkim członkom sieci i interesariuszom spoza niej. Projekt rozszerzy również sieć AgriMBA poza Europę, poprzez ustanowienie nowego programu MBA w Technical University of Moldova (TUM). Narzędzia internetowe wypracowane przez e-AgriMBA będą wspomagać rozwój kompetencji cyfrowych i językowych oraz promować zrównoważoną transformację szkolnictwa wyższego w kierunku edukacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

eu logo


Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl