International MBA Program "Food Economy"

Michał Pietrzak

Profesor w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Ekonomicznego SGGW. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Programu MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie” na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w przeszłości Kierownik Studiów Podyplomowych PRE-MBA „Metody i techniki menedżerskie”. Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej SGGW do spraw rozwoju uczelni. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktorskich. Członek wielu komisji na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (ds. strategii, ds. przewodów i postępowań naukowych, ds. dydaktyki). Wieloletni konsultant i trener w obszarze analiz strategicznych, ekonomicznych, oraz zarządzania strategicznego i Balanced Scorecard. Współpracuje w tym zakresie zarówno z biznesem, jak i z organizacjami sektora publicznego.

Laureat „Fellow & Distinguished Scholar Award” w 2016 – nagrody przyznawanej przez International Institute for Applied Knowledge Management (USA). Ośmiokrotnie wyróżniony nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia organizacyjne w dziedzinie badań naukowych i dydaktyczne.

Główne zainteresowania zawodowe: ekonomia branży (Industrial Orgaization), zarządzanie strategiczne, skuteczność i efektywność organizacji, nowa ekonomia instytucjonalna, spółdzielnie i organizacje producentów, zarządzanie wiedzą. Autor ponad 160 publikacji i ekspertyz, w tym 6 pozycji książkowych.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl