International MBA Program "Food Economy"

Michał Pietrzak

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Kierownik Międzynarodowego Programu MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie” na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Studiów Podyplomowych PRE-MBA „Metody i techniki menedżerskie”. Wiceprzewodniczący Komisji Rektorskiej SGGW do spraw rozwoju uczelni. Członek wielu komisji na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW (ds. strategii, ds. przewodów i postępowań naukowych, ds. dydaktyki). Wieloletni konsultant i trener w obszarze analiz strategicznych, ekonomicznych, oraz zarządzania strategicznego i Balanced Scorecard. Współpracuje w tym zakresie zarówno z biznesem, jak i z organizacjami sektora publicznego.

Laureat „Fellow & Distinguished Scholar Award” w 2016 – nagrody przyznawanej przez International Institute for Applied Knowledge Management (USA). Siedmiokrotnie wyróżniony nagrodą JM Rektora SGGW za osiągnięcia organizacyjne (czterokrotnie), w dziedzinie badań naukowych (dwukrotnie) i dydaktyczne.

Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie, strategie i efektywność przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych, metody i techniki zarządzania, zarządzanie wiedzą, ekonomika i organizacja sektorów, w tym zwłaszcza w agrobiznesie, spółdzielnie rolników. Autor około 150 publikacji i ekspertyz, w tym 5 pozycji książkowych.

 Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl