International MBA Program "Food Economy"

ICA

ICA Association for European Life Sciences Universities (Zrzeszenie Europejskich Uniwersytetów Nauk Przyrodniczych)

Stowarzyszenie wzięło swój początek z rozwijającej się od 1988 współpracy pomiędzy wydziałami rolniczymi różnych uniwersytetów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz centralnej i wschodniej Europy. Obecnie zrzesza ponad 70 uczelni. Pod obecną nazwą znane jest od 2006 roku. Siedzibą jest BOKU (Wiedeń), a sekretarzem generalnym i głównym zarządzającym dr Simon Heath.

Misją ICA jest stymulowanie i wspomaganie instytucji członkowskich w dążeniu do ustanowienia jednolitego, wysokiego standardu europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez wzajemną współpracę, zaangażowanie na forum międzynarodowym.

ICA podejmuje działania służące zapewnianiu jakości edukacji na uczelniach wyższych m.in. poprzez akredytację, wspieranie rozwoju nowych metod nauczania, promocję dostępnych w Europie kierunków studiów oraz badań naukowych na skalę światową, a także szeroko zakrojoną współpracą z innymi instytucjami naukowymi w takich dziedzinach jak: rolnictwo, biotechnologia, leśnictwo, nauki środowiskowe, ogrodnictwo, inżynieria, matematyka i statystyka, żywienie i inne.

http://www.ica-europe.info/

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl