International MBA Program "Food Economy"

6.5. Zarządzanie zmianą

Bob Kowalski

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 6: Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Zarządzanie zmianą

 • Zmiany i opór wobec zmian
  • Co to jest zmiana?
  • Jakie są przyczyny zmian?
  • Odpowiedzi na zmianę
  • Opór
 • Zamiany a role menedżera
 • role w zarządzaniu
 • postęp decyzyjny
 • atrybuty zarządzania
 • Narzędzia zarządzania
 • diagram Venna
 • analiza pola sił
 • drzewo problemowe
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • rekonstrukcja procesów biznesowych (reengineering)
 • waga ryzyka
 • analiza ryzyka
 • Reasumpcja
 • zarządzanie zmianami personalnymi
 • zarządzanie zmianami i TQM
 • inne związane z tematem zagadnienia

Bob Kowalski

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl