International MBA Program "Food Economy"

1.5. Corporate Governance

 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Corporate Governance

  • Kluczowe zagadnienia ładu korporacyjnego
  • Systemy ładu korporacyjnego na świecie
  • Struktury własności spółek publicznych
  • Mechanizmy sprawowania kontroli nad spółkami
  • Ład korporacyjny a funkcjonowanie rynku kapitałowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl