International MBA Program "Food Economy"

1.5. Corporate Governance

Dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. SGH

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Corporate Governance

 • Kluczowe zagadnienia ładu korporacyjnego
  • Konflikt agencji
  • Prawa własności
  • Beneficjenci ładu korporacyjnego
 • Systemy ładu korporacyjnego na świecie
  • Systemy otwarte
  • Systemy zamknięte
  • Systemy mieszane
 • Struktury własności spółek publicznych
  • Koncentracja akcjonariatu
  • Typy akcjonariuszy i ich wpływ na funkcjonowanie spółek
  • Powiązania kapitałowe między podmiotami
 • Mechanizmy sprawowania kontroli nad spółkami
  • Zewnętrzne i wewnętrzne elementy systemu kontroli
  • Koszty i korzyści sprawowania kontroli
  • Mechanizmy lewarowania kontroli
 • Ład korporacyjny a funkcjonowanie rynku kapitałowego
  • Problem transparentności
  • Typy i formy publicznej oferty akcji
  • Finansjalizacja

Dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. SGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl