International MBA Program "Food Economy"

7.4. Bezpieczeństwo żywności

Dr inż. Małgorzata Nowacka

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 7: Food Economy

Przedmiot: Bezpieczeństwo żywności

 • Bezpieczeństwo żywności
  • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego
  • Urzędowa kontrola żywności
  • Wytyczne dotyczące wymagań dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz systemu HACCP
  • Śledzenie drogi wyrobu – tracebility
  • System Wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF
  • Znakowanie
  • Przykłady zafałszowania żywności
 • Bezpieczeństwo żywności a opakowania
  • Bezpieczeństwo opakowań do kontaktu z żywnością
  • Trendy w opakowalnictwie

Dr inż. Małgorzata Nowacka

Informacje o programie MBA

Dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl