International MBA Program "Food Economy"

7.1. Analiza rynków rolnych

Dr inż. Piotr Szajner

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 7: Food Economy

Przedmiot: Analiza rynków rolnych

 • Specyfika rynków rolnych
 • Regulacje rynkowe i interwencjonizm
 • Umiędzynarodowienie i globalizacja rynków rolnych
 • Metody analizy rynków rolnych
  • Bilanse rynkowe
  • Model Structure-Conduct-Performance
 • Przegląd rynków rolnych
 • Studia przypadków wybranych rynków rolnych z wykorzystaniem modelu Structure-Conduct-Performance
  • Rynek zbóż
  • Rynek mięsa
  • Rynek mleka
  • Rynek cukru

Dr inż. Piotr Szajner

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl