International MBA Program "Food Economy"

6.2. Analiza strategiczna

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 6: Zarządzanie strategiczne

Przedmiot: Analiza strategiczna

 • Szukanie kontekstu strategii – analiza strategiczna
 • Strategia a procesy regionalizacji i globalizacji
 • Jak wybrać właściwy zakres geograficzny analizy strategicznej?
 • Potencjał globalizacyjny sektora wg modelu Yipa
  • Czynniki rynkowe
  • Czynniki kosztowe
  • Czynniki rządowe
  • Czynniki konkurencyjne
 • Analiza strategiczna makrotoczenia wg modelu PEST
  • Otoczenie polityczno-prawne
  • Otoczenie ekonomiczne
  • Otoczenie społeczne
  • Otoczenie technologiczne
 • Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego wg modelu 5 sił Portera
  • Konkurenci
  • Nowe wejścia do sektora
  • Substytuty
  • Dostawcy
  • Nabywcy
 • Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego z wykorzystaniem mapy grup strategicznych
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Potencjał
  • Procesy
  • Rynek i klienci
  • Wyniki finansowe
 • Synteza dotychczasowych analiz – SWOT (bilans strategiczny)
 • Studia przypadków i warsztaty

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl