International MBA Program "Food Economy"

4.3. Plan marketingowy

Maria Raquel David Pereira Ventura-Lucas

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 4: Marketing

Przedmiot: Plan marketingowy

 • Elementy składowe planu marketingowego
 • Wyznaczanie celów
 • Zespół projektowy
 • Główni „udziałowcy” projektów (stakeholders)
 • Skuteczne strategie marketingowe
 • Przygotowanie nowej oferty (product mix)
  • Pozycjonowanie (USP)
  • Grupa docelowa
  • Marka
  • Strategie portfelowe
  • Receptura / skład
  • Cena
  • Opakowanie (jednostkowe i zbiorcze)
  • Komunikacja na opakowaniu
 • Pozycjonowanie oferty na rynku (marketing mix)
  • Produkt mix
  • Dystrybucja
  • Wsparcie / promocja
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Strategia kanałowa
  • Shopper marketing
 • Ustalanie kryteriów sukcesu dla projektu (KPIs)
 • Badania rynkowe – weryfikacja oferty i komunikacji
 • Przygotowanie kalkulacji finansowej projektu
  • Cena
  • Potencjał sprzedaży / udziały rynkowe
  • Dystrybucja
  • Rotacja
  • Otoczenie konkurencyjne
  • Koszty alokowane do projektu
  • Pojęcie przychodów typu „incremental”
 • Rentowność wsparcia (ROI)
 • Wdrażanie projektu
 • Post ewaluacja – kiedy i czemu służy?

Maria Lucas

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl