International MBA Program "Food Economy"

4.1. Firma i rynek w ekonomii

Monika Utzig

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Blok: Zarządzanie

Moduł 4: Ekonomia menedżerska

Przedmiot: Firma i rynek w ekonomii

  • Podaż branży i popyt zagregowany
  • Kształtowanie się równowagi rynkowej w przypadku konkurencji doskonałej, monopolu i oligopolu.
  • Wykorzystanie metodologii statyki porównawczej w analizie ekonomicznej
  • Efekty zewnętrzne (eksternalia)
  • Specyfika rynku rolnego.

Monika Utzig

Informacje o programie MBA

dr inż. Aldona Skrobisz
tel./fax. +48 22 59 342 23
kom. + 48 503 490 405
e-mail: aldona_skrobisz@sggw.pl