International MBA Program "Food Economy"

1.4. Firma i rynek w ekonomii

Willem Heijman

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 1: Menedżer i organizacja

Przedmiot: Firma i rynek w ekonomii

  • Podaż branży i popyt zagregowany
  • Kształtowanie się równowagi rynkowej w przypadku konkurencji doskonałej, monopolu i oligopolu.
  • Wykorzystanie metodologii statyki porównawczej w analizie ekonomicznej
  • Efekty zewnętrzne (eksternalia)
  • Specyfika rynku rolnego.

Willem Heijman

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl