International MBA Program "Food Economy"

3.1. Techniki organizatorskie i doskonalenie procesów

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW 

Międzynarodowy Program MBA “Zarządzanie w Agrobiznesie”

Moduł 3: Zarządzanie operacyjne

Przedmiot: Techniki organizatorskie i doskonalenie procesów

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • Procedury
 • QFD
 • 6 Sigma
 • TPM, SMED, OEE
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi planowania jakości:
  • Procedura/Flow Chart – mapowanie procesów, budowanie procedur
  • BPMN – (Business Process Model and Notation) modelowanie procesów graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych,
  • FMEA (Failure mode and effects analysis) – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
  • 5 Why – usprawnianie procesów, wykrywanie przyczyn defektów
  • Pomiar wydajności procesu – VSM (Value Stream Mapping), RTY (Rolled Throughput yield), OEE (Overall Equipment Effectiveness).
  • 5S – narzędzie ciągłego doskonalenia, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy
  • APQP (Advanced Product Quality Planning) – planowanie i wdrażanie nowych projektów
  • PPAP (ang. Production Part ApprovalProcess ) – proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej (branża motoryzacyjna
 • CPM, PERT – planowanie procesu w czasie
  • JiT – minimalizacja zapasów (case study)
  • „maszynka do mięsa” (case study)

Mgr Grzegorz Gajewski

Dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl