International MBA Program "Food Economy"

Bob Kowalski

Wykładowca w Międzynarodowym Centrum Rozwoju i Szkoleń Uniwersytetu Wolverhampton (CIDT). Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania. Zainteresowania naukowe skupiają się na edukacji, warunkach życia na obszarach wiejskich, odnowie zasobów naturalnych.

Bierze udział w badaniach nad wzmocnieniem instytucjonalnym, transferze technologii. Specjalizuje się w zarządzaniu i planowaniu strategicznym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami i kształceniu dorosłych.

Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. w Polsce, Brazylii, Bangladeszu, Kazachstanie. W latach 1999-2004 wykładowca Uniwersytetu w Wolverhampton. Autor wielu publikacji.

Lista przedmiotów:

Informacje o programie MBA

dr Piotr Pietrzak
tel. +48 22 59 342 23
kom. +48 697 999 095
e-mail: piotr_pietrzak1@sggw.pl