International MBA Program "Food Economy"

10. Seminarium dyplomowe

Warunkiem uzyskania dyplomu MBA sygnowanego przez Międzynarodowy Zarząd sieci programów MBA „Agribusiness Management and Commerce” oraz akredytowanego przez ICA (The Interuniversity Consortium for Life Sciences) jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca powinna mieć charakter badawczy lub służyć rozwiązaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Seminaria – poświęcone istocie i metodyce pisania prac dyplomowych mają za zadanie wesprzeć Słuchaczy w napisaniu rozprawy, którą przygotowywać będą samodzielnie lub w grupach 2 osobowych – pod kierunkiem wybranego promotora.

Informacje o programie i zgłoszenia MBA

dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW
kom. +48 501 441 780
e-mail: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl